Chemické terénní cvičení


Ve středu 25. 10. 2017 jsme se skupinkou studentů 3. ročníku oboru Chemik operátor zkoumali kvalitu vody na toku Hvozdnice. Studenti si vyzkoušeli práci v terénu, jako např. odběr vzorků a práci s přenosnými přístroji a veškeré pozorované hodnoty porovnali s hodnotami uvedenými ve vyhlášce.