Celostátní kolo soutěže v Jízdě zručnosti traktorem 2017


Dne 22. 6. 2017 se naše škola zúčastnila celostátního kola soutěže v Jízdě zručnosti traktorem s přívěsem, které se konalo v Janovicích nad Úhlavou. Toto kolo pořádala SOU a SOŠ Sušice, ve spolupráci se Zemědělským svazem ČR, pod záštitou ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky. Do tohoto kola byli zařazeni žáci, kteří se umístili na prvních příčkách v regionálních kolech.
Naší školu reprezentoval vítěz regionálního kola Moravskoslezského a Olomouckého kraje žák 4. ročníku oboru Agropodnikání  Lukáš Lokaj. Je nutno podotknout, že se konalo 8 regionálních kol, ve kterých soutěžilo celkem 150 žáků. Do celostátního kola se dostalo 23 nejlepších z celé České republiky. Naše želízko v ohni „a to doslova 🙂 34 oC ve stínu“ Lukáš Lokaj v silné konkurenci úžasně zabojoval a dokázal, že ví jak se má zacházet s traktorem a má jeho ovládání v malíčku a umístil se na vynikajícím 2. místě! Jsme rádi, že máme takové žáky, kteří chtějí ukázat a dokázat ostatním co umí a taky reprezentují naší školu.
Lukáši gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci a přejeme štěstí i nadále.
Mgr. Kamil Ondrušák