Aktuality

Úřední hodiny v době letních prázdnin

Od 6. 7. – 23. 8. 2020 každou středu od 8:00 – 11:30 hodin
Od 24. – 31. 8. 2020 každý den od 8:00 – 11:30 hodin 
 
V případě nepřítomnosti volat na tel. čísla: 734 423 682, 734 423 681

2. kolo přijímacího řízení oboru – Chemik operátor


SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ K 29. 6. 2020


výsledky přijímacího řízení – náhradní termín přijímacích zkoušek


ORGANIZACE PODZIMNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 2020

7. 9. 2020 v 8:00 h písemná závěrečná zkouška
9. 9. 2020 v 13:00 h praktická závěrečná zkouška
16. 9. 2020 v 7:45 h ústní závěrečná zkouška

Uchazeči, kteří budou konat opravnou zkoušku, jsou povinni minimálně 1 měsíc před konáním zkoušky oznámit písemně účast na této zkoušce a oznámení odevzdat na sekretariátu školy.


SOČ 2020 – celostátní kolo

Další vynikající výsledek žákyně školy ve středoškolské odborné činnosti.  V letošním ročníku středoškolské odborné činnosti dosáhli žáci školy vynikajících výsledků v okresním a krajském kole. 1 žákyně školy postoupila až do celostátní přehlídky této prestižní soutěže. Zde výborně reprezentovala školu a obsadila celkově 8. místo (1. místo mezi negymnaziálními školami). Úspěch je o to cennější, že v letošním ročníku probíhala soutěž v období koronavirové pandemie  s využitím on-line obhajob, což na žáky kladlo další velké nároky na přípravu a realizace.

Vynikajícího úspěchu po 1. místě v okresním kole a 1. místě v krajském kole dosáhla:

Marie Graclíková s prací „Měření vlastností různých odrůd domácích moštovaných jablek“
– 8. místo v kategorii 07 „Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství“, v celostátním kole
Výsledková listina 42. ročníku SOČ – zde.


Seznam přijatých uchazečů k 24. 6. 2020

 


2. kolo přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na obor Chemik operátor, ke stažení – zde.


Další postup v přijímacím řízení na školu – rady a informace

Postup při přijímacím řízení do maturitních oborů ke stažení – zde.


Seznamy přijatých uchazečů o studium – maturitní obory


Další stránka »