Aktuality

Nové složení Studentského parlamentu

V pondělí 21. 10. 2019 proběhlo první zasedání Studentského parlamentu v tomto školním roce. Hlavním bodem programu byla volba nového předsedy, jelikož stávající úspěšně složil maturitní zkoušku a školu opustil. Volební komise ve složení Karel Schindler (4.L), Magdaléna Najsrová (1.N) a Mgr. Alena Kaňová po sečtení všech hlasů zúčastněných vyhlásila jména předsedy a jeho zástupce: Ondřej Polášek (2.A ) – předseda, Marcela Křížová (2.L) – zástupce předsedy. Zároveň byli přivítáni noví členové z řad I. ročníků, stanoven program na aktuální školní rok a priority nového parlamentu.
Zpracovala: Mgr. Alena Kaňová

ORGANIZACE ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V PROSINCI 2019

Den Čas Zkouška
  6. 12. 2019        8:00 h písemná závěrečná zkouška
  9. 12. 2019      13:00 h praktická závěrečná zkouška
16. 12. 2019        7:45 h ústní závěrečná zkouška

Uchazeči, kteří budou konat opravnou zkoušku, jsou povinni minimálně 1 měsíc před konáním zkoušky oznámit písemně účast na této zkoušce a oznámení odevzdat na sekretariát školy.


Výběrové řízení na místo učitele chemie

Ředitel školy vypisuje výběrové řízení na místo učitele chemie. Více informací v souboru – zde.


OSVĚTIM 2019

Dne 4. října 2019 se 52 studentů naší školy zúčastnilo plánované exkurze v koncentračním táboře v Osvětimi. Zhlédli dvě komentované prohlídky – nejprve v Osvětimi (Auschwitz I) a poté v Březince (Auschwitz II – Birkenau). Nejen autentická atmosféra, skvělý výklad průvodců, ale i počasí ukázalo studentům život židovských a dalších vězňů v koncentračních táborech. Návštěva v Osvětimi měla pozitivní ohlas u studentů a obrovskou pochvalu studenti dostali od pana řidiče, který je chválil za včasný ranní příchod k autobusu a rovněž za velmi slušné chování během cesty. Účastníkům exkurze děkujeme za výbornou reprezentaci MSŠZe a VOŠ v Opavě.


Sbírka potravinové pomoci


Erasmus+ Agropuzzle 4

22. -27. 9. 2019 proběhlo první setkání projektu v Polsku v regionu Podlaśie. Naše škola vyslala 10 zástupců. Hlavním tématem bylo včelařství a pěstování aromatických a léčivých rostlin. Partnery projektu jsou také zemědělská škola z Francouzské Guayany, Agrární komora z Opola, zemědělská univerzita z Bukurešti, enviromentální organizace Natura Opava a Agentury pro rozvoj venkova z portugalské Covilhy a španělského Valladolidu.


Noc vědců na VŠB

27. září se členové chemického kroužku zúčastnili akce „Noc vědců“. Z mnoha institucí, které tuto akci pořádají, jsme si vybrali Vysokou školu báňskou v Ostravě. Hned u vchodu nás zaujala prezentace výzkumu na téma pronikání nanočástic do buněčných struktur rostlin a s tím související míra jejich poškození. Nejzajímavější část programu, vzhledem k zaměření kroužku, byla k vidění na Institutu environmentálních technologií. Prohlédli jsme si nejprve laboratoře ochrany ovzduší, kde se zkoumají možnosti sorpce nejrůznějších plynných látek znečišťující ovzduší. Dále jsme pokračovali do laboratoří heterogenní katalýzy, kde se zkoumají například možnosti využití UV světla při odbourávání látek znečišťující vody. Na závěr jsme navštívili laboratoř anaerobní digesce, kde se zabývají výzkumem produkce bioplynu z nejrůznějších biologických odpadů. Utvrdili jsme se v názoru, že jemný zápach sirovodíku, který čas od času lze cítit z naší školní chemické laboratoře, je opravdu svěží vánek oproti zdejšímu „odéru“.

 


Erasmus+ Agropractice 6

9. – 22. 9. 2019 vyučovala na naší škole paní farmářka Eleni Andronikidu z řecké Prevezy.  V rámci dvoutýdenní stáže odučila 34 hodin  v  odborných předmětech Cestovní ruch, Rozvoj venkova, Alternativní zemědělství, Pěstování rostlin, Enviromentální nauka a Technologické procesy. Podílela se také na výuce všeobecných předmětů jako je Dějepis, kde představila antickou kulturu a kořeny řecko – tureckých či makedonských vztahů a také Občanská nauka, kde mluvila o politickém systému Řecka. V odpoledních hodinách vedla přípravu říjnových stážistů praxe v Řecku, kde přednášela o logistice praxe, o tom jak sběr a zpracování oliv probíhá, o reáliích Řecka a základech řečtiny.


NABÍDKA ZAHRADNICKÝCH VÝPĚSTKŮ

Školní zahradnictví nabízí k prodeji zahradnické výpěstky, následovně:
  • Vřesy – 25 Kč
  • Calocephalus – 25 Kč
  • Levandule – 30 Kč
  • Dýně ozdobné od 8-20 Kč podle velikosti
Prodejní doba 7:00 – 13:00 hodin ve školním foliovníku u paní Šigutové.

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

Z důvodu malého počtu zájemců škola nebude pořádat Kurz pro výkon obecných zemědělských činností. Všem zájemcům, kteří byli přihlášeni do tohoto kurzu, nabízíme řešení přihlásit se a splnit podmínky Profesních kvalifikací. Po složení zkoušky z každé této kvalifikace škola vydá osvědčení a pokud zájemce složí 3 tyto zkoušky, nahradí tímto uvedený kurz. Bližší informace podá Mgr. Vlastimil Dluhoš tel. 776 566 896 nebo Ing. Jiří Kašný tel. 733 595 526.


Další stránka »