Aktuality

ZAPŮJČENÍ MODERNÍCH TRAKTORŮ K VÝUCE

V rámci spolupráce se zaměstnavateli mají žáci školy možnost se seznámit opět s tou nejmodernější technikou. Tentokráte jsme se zaměřili na představení top traktorů firmy FEND a CASE IH.  Traktory byly škole zapůjčeny k vyzkoušení a výuce žáků.  Součástí předání strojů bylo zaškolení příslušných učitelů, tak aby mohli informace předávat žákům.  Traktor Fend 516 Vario a Case Luxxum 120 patří mezi nejmodernější stroje jmenovaných firem. Škola se snaží v rámci vzdělávání žáků zemědělských oborů úzce spolupracovat s dodavateli a prodejci nejmodernější techniky. Cílem je kvalitní absolvent s přehledem. Děkuji firmám BV TECHNIKA, a.  s. a AGROMEX, s. r. o. za pomoc škole při plnění společných cílů.
Mgr. Vlastimil Dluhoš


Výsledky adventní soutěže


Vánoční Vídeň

Předposlední listopadový den se studenti naší školy podívali na vánoční Vídeň. Kromě vánočních atrakcí a výzdob byla Vídeň opět nezapomenutelných zážitkem pro studenty. Studenti taky obdivovali „Svět moře“, kde uviděli všechna zákoutí mořského světa. Po prohlídce 10-ti patrového domu následovala prohlídka města s průvodcem a jako třešinka na dortu byla pro studenty ochutnávka typicky vánoční atmosféry na vánočních trzích.


Soutěž o nejkrásnější vánoční tabuli

Výsledky  soutěže o nejkrásnější vánoční tabuli:


Den otevřených dveří


Poděkování za spolupráci na akci „Advent na zemědělce 2017

Poděkování patří všem spolupracovníkům, vystavovatelům, návštěvníkům a příznivcům této akce, která letos oslavila již 10. ročník své existence.

Školou prošlo cca 10 500 návštěvníků, nejvíce v pátek večer bylo ve škole současně přítomno 2 500 návštěvníků, bylo zde 8 soutěžních stolů, 150 vystavovatelů a prodejců, 20 tvůrčích dílniček pro děti, 6 expozic na témata Josefa Lady, 8 soutěžních vánočních stolů, ozdobeno bylo více než 500 adventních věnců, vystaveno 154 originálních 1 m vysokých soutěžních exponátů na téma vánoční svíčka od dětí MŠ a žáků ZŠ ze širokého okolí, 9 vystoupení měl školní pěvecký sbor i chemické divadlo a 6 bylo čtverylek v podání jezdeckého oddílu školy.  Program každého dne zakončily 10minutové ohňostroje s vánočními písněmi, zakončené písní Ave Maria.  Zvláštností byla výstava loutek, mobilní planetárium, 35 vystavených betlémů.
Ing. Arnošt Klein, ředitel školy
Fotografie z akce naleznete – zde. 

Odborná přednáška

Ve středu 15. listopadu se žáci 1., 2. a 4. ročníku přírodovědného lycea seznámili s problematikou genetiky lidské populace formou přednášky, kterou si pro ně připravil pracovník UP Olomouc RNDr. Petr Nádvorník, Ph.D.


Nejlepší studenti kraje převzali ocenění

Žákyně bývalé 4. L Tereza Kalužíková byla za své úspěchy v jezdeckém sportu a parkurovém skákání a za spojení sportu  a výzkumu (práce „Mechanismus regenerace koně po sportovním výkonu“, který zpracovávala s využitím termokamery a moderních pomůcek mobilní fyzikální laboratoře) vybrána na  ocenění nejlepších studentů Moravskoslezského kraje. S uvedenou  prací zvítězila v okresním a krajském kole středoškolské odborné činnosti a reprezentovala v celostátním kole, na které si „odskočila“ z mezinárodních parkurových závodů ve Vídni. Gratulujeme …


EXKURZE V PÖTTINGERU

Dne 8. 11. 2017  se vybraní žáci školy měli možnost zúčastnit exkurze do výrobního závodu Pöttinger ČR ve Vodňanech. Pöttinger je globálním výrobcem zemědělské techniky. Jejich kvalitní výrobky jsou velmi dobře známy i našim zemědělcům. Nedílnou součástí exkurze byla prohlídka výrobních prostor, zde žáci mohli vidět nejmodernější technologie využívané v moderní praxi. Na příklad: využití laserové technologie při tvarování materiálu, zušlechťování materiálu uhlíkem ve vakuové komoře, systém řízení zásob SAP využívaný přímo v montážní hale, zásobování Just in time a mnoho dalšího. Firma vznikla v sousedním Rakousku, v ČR postavila svůj druhý největší závod, který je charakterizován „rakouským standardem“  při produkci strojů i vůči svým zaměstnancům. Závěrem chci poděkovat pracovníkům za perfektně zorganizovanou a zajímavou exkurzi.


Odborná přednáška z UP Olomouc

V úterý 7. 11. 2017 se uskutečnila odborná přednáška RNDr. Lucie Brulíkové, Ph.D. z UP Olomouce pro studenty 3. a 4. ročníku oboru Chemik operátor. Studenti se dozvěděli, co předchází vývoji nového léčiva, jaké jsou strasti a slasti výzkumného pracovníka v oboru vývoje léčiv a jaké jsou významné české objevy posledních let.


Další stránka »