Badatelstvísym_logo

Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

Program Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní  rok 2018/2019

Název projektu: Badatelství

Název dotační priority: Podpora badatelství v okruhu přírodních věd

Cíl projektu:
Realizací projektu se posílí badatelské vzdělávání žáků v oblasti polytechnického vzdělávání a spolupráce se žáky základních škol a dětmi mateřských škol.

Aktivity plánované projektem pomohou žákům se zájmem o danou oblast navázat na předchozí environmentální projekty, využít jejich výsledky a technické zabezpečení a předat získané vědomosti a dovednosti žákům základních a mateřských škol. Projekt rovněž podporuje praktickou a badatelskou činnost žáků, spolupráci pedagogů a žáků střední školy a partnerských základních škol.

Popis projektu ke stažení – zde.


ZPĚT NA PROJEKTY