Adapťák


Ve dnech 1. a 2. září 2016 se žáci 1. ročníků naší školy zúčastnili adaptačního kurzu, který jsme pod názvem „Pořádáme adapťák – sami“ realizovali v prostorách naší školy, školního statku a okolí. Pod vedením třídních učitelů se prváci seznámili s prostředím, které se pro ně má v následujících letech stát studijním zázemím. Také dostali příležitost poznat prostřednictvím různých her a dalších aktivit sami sebe i své budoucí spolužáky. Celý kurz byl hrazen z projektu financovaného z dotace MŠMT ze státního rozpočtu ČR a za finanční spoluúčasti naší školy. Doufáme, že tyto dny daly základ k vytvoření pevných a kvalitních kolektivů a přejeme všem prvákům hodně úspěchů ve studiu na naší škole.