2. kolo přijímacího řízení oboru – Chemik operátor