Aktuality

ÚŘEDNÍ HODINY BĚHEM PRÁZDNIN

Úřední hodiny v době letních prázdnin:
od 1. 7. – 23. 8. 2019 každou středu od 8:00 – 11:30 hod.
od 26. – 30. 8. každý den od 8:00 – 11:30 hodin.
 
V případě nepřítomnosti volat na tel. čísla: 734 423 682, 734 423 681

Seznam četby 2019

Seznam četby k ústní maturitě ke stažení – zde.


2. kolo přijímacího řízení VOŠ

Informace pro 2. kolo přijímacího řízení na vyšší odborné škole – zde.


Nabídka ubytování pro studenty

Nabídka ubytování v Domově mládeže ve školním roce 2019/2020 – ke stažení zde.


Kritéria přijímacího řízení pro rok 2019

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2019/2020 – ke stažení zde.


Přijímací zkoušky 2019

Sdělení MŠMT, kterým se určuje časový rozvrh konání písemných testů jednotné přijímací zkoušky do 1. ročníků oborů vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2018/2019 naleznete – zde.


informace o výsledcích sběru hliníku

Ve školním roce 2018/19 byl vyhlášen 2. ročník mezitřídní soutěže ve sběru hliníku. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích – sběr plechovek a sběr tenkostěnného hliníku. V obou kategoriích se umístila na 1. místě třída 1. C, která obdržela za své snažení poukaz do Zábavního laser centra. Celkem se i díky této soutěži ve škole nasbíralo 82,32 kg hliníku.


ORGANIZACE PODZIMNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 2019

Den Čas Zkouška
 6. 9. 2019            8:00 h písemná závěrečná zkouška
 9. 9. 2019          13:00 h praktická závěrečná zkouška
16. 9. 2019            7:45 h ústní závěrečná zkouška

Uchazeči, kteří budou konat opravnou zkoušku, jsou povinni minimálně 1 měsíc
před konáním zkoušky oznámit písemně účast na této zkoušce a oznámení odevzdat
na sekretariát školy.


informace z konference EVVO

Ve dnech 6. a 7. 6. 2019 se uskutečnila na naší škole celokrajská konference EVVO „Potraviny a péče o krajinu“, konaná pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje prof. Ing. Iva Vondráka, CSc., náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Jarmily Uvírové a náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Stanislava Folwarczného.  Konference se zúčastnilo 71 přihlášených zástupců základních a středních škol Moravskoslezského kraje a ze zpětné vazby vyplývá, že konferenci hodnotili jako vynikající. Takové hodnocení obdržela z evaluačních dotazníků, mnoha mailů a telefonátů část 7 přednášek, představení 4 výrobců regionálních potravin, prohlídka krásného areálu školy se vzdělávacími expozicemi, večerní společensko-pracovní blok i následných 5 exkurzí ve 2. dni konference. Jsme velmi rádi, že se nám společným úsilím podařilo připravit takto přínosnou aktivitu a děkujeme všem, kdož se na přípravě konference spolu s námi podíleli.
Více fotografií – zde.


Žáci učí děti

V průběhu školního roku se žáci druhého, třetího a čtvrtého ročníku přírodovědného lycea a žáci třetího ročníku oboru  chemik-operátor podíleli na realizaci projektu Místní akční skupiny Opava s názvem „Žáci učí děti“. Cílem tohoto projektu bylo vzdělávání dětí mateřských škol v oblasti polytechnické. Přírodovědné vzdělávání bylo realizováno ve třech mateřských školách, v MŠ Eliška v Opavě, MŠ Vávrovice a MŠ Hradec nad Moravicí. V každé z mateřských škol byly realizovány následující témata: Třídíme hliník, Poznáváme stromy podle listů a plodů, Svět pod mikroskopem, Svět pod lupou, Víte co pijete?, Stromy a jejich květy a Vodní hmyz. Chemické vzdělávání proběhlo v MŠ Srdíčko v Opavě, MŠ Otice a MŠ Olomoucká v Opavě. V těchto mateřských školách byly realizovány programy: Chemické sklo a OOPP, Chemické divadlo, Chemické reakce, Dělení látek, Efektní chemické pokusy a Acidobazické reakce.


VELKÝ VÝPRODEJ ROSTLIN

Od pondělí 3. 6. 2019 bude ve školním fóliovníku probíhat výprodej sezonních rostlin. Pokud máte zájem přijďte nás navštívit mezi 7:30 a 13:30 hodinou.


Upozornění na změnu telefonního spojení

V pátek 31. května 2019 od 14:00 h do pondělí 3. června 2019 7:00 h bude mimo provoz telefonické spojení z důvodů změny telefonních čísel. Nová telefonní čísla najdete – zde.


Seznam přijatých uchazečů na odvolání


Další stránka »