Aktuality

Jak to zvládnout

Milí studenti,

vzhledem k mimořádným opatřením, která nyní doprovázejí život nás všech, Vám chci nabídnout své služby ve formě telefonických či mailových konzultacích. Pokud pociťujete cokoliv, s čím bych Vám mohla být nápomocna (jakákoli forma psychických potíží či nepohody, horší zvládání stresu, problémy při organizaci učiva, jeho nezvládání, rodinné či osobní obtíže apod.), obracejte se prosím na mail: monika.tichackova@zemedelka-opava.cz. V odkazech přikládám tipy, co smysluplného dělat s větším množstvím volného času a jak si zachovat v této době psychickou pohodu, také čemu se vyvarovat a co naopak vyhledávat. Všem přeji pevné zdraví, nervy a dostatek trpělivosti.
Ke stažení – Jak být doma a v pohodě,  Jak to zvládnout.
PhDr. Monika Ticháčková


Důležitá zpráva

Vážení žáci posledních ročníků střední školy a uchazeči o studium na škole. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo předpokládaná schémata přijímacích, závěrečných a maturitních zkoušek, které umísťuji pro Vaši informaci na školní web. Přeji Vám pevné zdraví, optimismus a mnoho sil při specifické přípravě na důležité zkoušky.

Ing. Arnošt Klein
ředitel školy


tisková zpráva MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dnes vydalo tiskovou zprávu k plánovanému průběhu maturitní zkoušky, jednotné přijímací zkoušky a závěrečné zkoušky v souvislosti s řešením mimořádné situace v důsledku šíření koronavirové nákazy. Celý text tiskové zprávy naleznete na webu MŠMT pod tímto odkazem:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni.

Bližší informace ohledně organizace zkoušek na školách Vám sdělíme co nejdříve v návaznosti na schválení návrhu zákona.


Roušky pro Opavu

Byla založena facebooková skupinu pro organizaci dobrovolníků, šijících roušky pro ohrožené profese na území města Opavy – zde.


Vyhlášení nouzového stavu

Na základě vyhlášení nouzového stavu  a Informací MŠMT k vyhlášení nouzového stavu
č. j. 11703/2020-2 ze dne 12. 3. 2020 je provoz školy a jejich součástí  omezen:
  • s účinností od 11. 3. 2020 do odvolání je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu ve škole a všech součástech školy
  • s účinnosti od 13. 3. 2020 do odvolání  je přerušen provoz velké a malé tělocvičny školy
  • s účinností od 16. 3. 2020 do odvolání je omezen kontakt školy s veřejností na všední dny od 8 do 12 hod. na sekretariátu školy
  • s účinností od 16. 3. 2020 bude areál školy otevřen pouze od 7,30 do 12,30 hod.
  • s účinností od 16. 3. 2020 do odvolání je zastavena činnost školní kuchyně a jídelny
  • pedagogičtí zaměstnanci školy mohou s účinností od 16. 3. 2020 do odvolání pracovat v režimu home office

Ing. Arnošt Klein
ředitel školy


Informace pro zákonné zástupce žáků

Vážení zákonní zástupci žáků,
vzhledem k mimořádné situaci bylo vedením školy žákům nařízeno domácí samostudium. Distanční forma vzdělávání bude probíhat přes systém Google Classroom (http://classroom.google.com). Všechny informace, domácí úkoly, přístupy k e-learningovému vzdělávání budou zveřejněny v systému Bakaláři – v sekci domácí úkoly. Pro doplňkové informace sledujte web školy (www.zemedelka-opava.cz) a sociální sítě. Děkujeme za pochopení.


Rozhodnutí Bezpečnostní rady státu

Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu se s účinností od 11. 3. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků základních, středních a studentů vyšších odborných škol ve školách a školských zařízeních  až do odvolání. Rozhodnutí bylo provedeno  v intencích zákona č. 561/2004 Sb., zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Škola a školská zařízení budou pro žáky a studenty uzavřeny, o dalším vývoji situace budou žáci, studenti a jejich zákonní zástupci pravidelně informováni prostřednictvím webových stránek školy, prostřednictvím programu Bakalář apod.
Nařízení Ministerstva zdravotnictví  – zde.

Informace pro uchazeče o studium

Vážení uchazeči o studium na naší škole. Také v letošním roce jsme pro přijímací řízení připravili kompletní nabídku našich studijních a učebních oborů. V záložce „Uchazeči“ najdete Kritéria přijímacího řízení, Přihlášky ke studiu, Zdravotní způsobilosti podle jednotlivých oborů a Školní vzdělávací programy. Kritéria přijímacího řízení a informační brožurku o naší škole přikládáme také k této zprávě. Budete-li mít jakékoliv nejasnosti či dotazy k přijímacímu řízení, neváhejte nás kontaktovat na tel. 736 765 533 nebo mailem info@zemedelka-opava.cz.
Kritéria přijímacího řízení – zde, brožurka o naší škole – zde.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ROK 2020

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2020/2021 – ke stažení zde.


Den Země – Den mláďat


Výtvarná soutěž – Den mláďat 2020


Informace

Informace KHS MSK v Ostravě ke stažení  – zde.


Další stránka »