Aktuality

XII. ADVENT NA ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLE


PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA SŠ 2020

Ve školním roce 2019/2020 organizujeme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na střední školy. Cílem je seznámit studenty 9. ročníků základních škol s podobou přijímacích testů a v souladu s katalogem požadavků je co nejlépe na zkoušky připravit. Náplní kurzu je tedy také opakování učiva základní školy pod vedením našich zkušených pedagogů. Kurz má tři varianty, přičemž zájemce se může přihlásit buď na celý kurz (varianta 3), nebo jen na jednu jeho část (varianta 1 nebo 2).
Varianta 1 – 6 × 90 minut – Český jazyk – 500 Kč (Mgr. Jitka Feikusová)
Varianta 2 – 6 × 90 minut – Matematika – 500 Kč (Mgr. Radka Semerová)
Varianta 3 – 12 × 90 minut – Český jazyk + Matematika – 900 Kč.
Kurz se otevře při minimálním počtu 10 žáků ve skupině. Přípravný kurz bude probíhat vždy v úterý, a to v období od 7. 1. 2020 do 31. 3. 2020, v čase 15:30 – 17:00. Vyučovací předměty se budou v jednotlivých týdnech střídat – jedno úterý bude Český jazyk (90 minut), další úterý Matematika (90 minut).

Přípravné kurzy jsou určeny pro uchazeče o studium na všech typech středních škol. Došlé přihlášky budou řazeny dle data přijetí platby. Počet míst je omezen.
Přihlásit se můžete prostřednictvím elektronické přihlášky – zde.
V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte prosím kancelář školy (tel: 555 333 003).


ÚSPĚCHY V LOGICKÉ OLYMPIÁDĚ

Základního kola Logické olympiády, tedy soutěže pořádané Mensou České republiky se letos zúčastnilo 29 žáků naší školy. Ti soutěžili v kategorii C, což jsou žáci 1.- 4. ročníků SŠ. Celkem bylo v této kategorii přihlášeno 13 412 žáků z celé ČR. Nejlepší řešitelem logických úloh a vítězem v rámci naší školy se stal žák 2. L Dominik Jašurek.  Na druhém a třetím místě se pak umístili Filip Hoblík z 1. C a Klára Gebauerová z 2. C. Všem výhercům gratulujeme!


Informace ke stávce 6. 11. 2019

Vzhledem k situaci, že se velká část zaměstnanců školy dne 6. 11. 2019 připojí k jednodenní stávce vyhlášené ČMOS pracovníků ve školství, bude v daný den omezený provoz školy a výuka jednotlivých tříd bude zkrácena na maximálně 4 hodiny. Konkrétní rozpis výuky je uveden ve škole a na webových stránkách školy www.zemedelka-opava.cz v programu Bakalář.
Třídní schůzky se uskuteční v dlouhodbě plánovaném termínu, tj. středa 6. 11. 2019 od 16 hod. v budově školy, Purkyňova 12, Opava. Rozpis tříd a vyučujících bude k dispozici ve vestibulu školy v přízemí.


1. termín Dne otevřených dveří

V pondělí 11. listopadu 2019 se uskuteční 1. termín Dne otevřených dveří. V 16:00 h bude zahájení a představení školy v aule. Přibližně od 16:30 se zájemci přesunou  do odborných učeben,  kde bude probíhat interaktivní ukázka jednotlivých oborů.  Rovněž bude možnost si vyzkoušet, co daný obor obnáší (ukázky, pokusy, jízda v traktoru, ochutnávky, aranžování atd.).  Asi od 17:00 bude probíhat prohlídka školy, tříd, drobnochovu, domova mládeže.


Smuteční oznámení


Hubertova jízda v Mikolajicích

V sobotu 19. 10. 2019 vyrazil jezdecký kroužek školy na Hubertovu jízdu v Mikolajicích. Natálie Kokešová na koni Piere Cardin se zhostila role lišky a Kateřina Šmalcová s Ankarou vedla lot přibližně padesáti jezdců a jedenácti vozů jako master.  Cesta vedla z Mikolajic do Štáblovského Mlýnku a zpět. Dozor nad našimi jezdkyněmi převzala po dobu vyjížďky instruktorka Lenka Fuksíková na nejmladší klisně naší stáje Ornelle Tiffany.  Mladší členky kroužku přijely pomáhat s koňmi a také se podívat jak takováto slavnostní událost na ukončení jezdecké sezóny vypadá a probíhá. Především závěrečné halali – hon na lišku bylo pro všechny velkým zážitkem. Den se zakončil večerním hubertovským soudem v Mikolajicích.


Veřejný parkurový trénink Hradec nad Moravicí

V sobotu 5. 10. 2019 se členové našeho jezdeckého kroužku zúčastnili veřejného parkurového tréninku v areálu JK Romer Hradec nad Moravicí. Pod dozorem všech tří instruktorek si Kateřina Šmalcová s Ankarou a Natálie Kokešová s Piere Cardinem přeskákaly každá dva parkury různé obtížnosti. Mladší členky kroužku přijely jezdkyně povzbudit a pomoci s koňmi,  při té příležitosti se zde seznámily s pravidly a chováním na oficiálních jezdeckých akcích. Všichni si užili den s koňmi a domů odjeli s nově nabitými zkušenostmi.


Třídní schůzky


Vítězství v soutěži „Ekologická škola Moravskoslezského kraje“

Naše škola zvítězila ve velmi ceněné  soutěži a získala prestižní titul „Ekologická škola Moravskoslezského kraje“. Do 13. ročníku soutěže, kterou vyhlašuje Moravskoslezský kraj, se za školní rok 2018/2019 přihlásilo celkem 52 škol. Z toho bylo 9 mateřských, 28 základních a 15 středních škol. V kategorii středních škol  ocenění získala Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola z Opavy. Titul obdržela za komplexní systém ekologických aktivit a spolupráci s mateřskými a základními školami. Akce „Dny mláďat a Dny země“ spolu s „Bylinkovou akademií“, které škola organizuje, ročně navštíví tisíce lidí.

„Kromě certifikátů Ekologická škola získala každá oceněná škola také poukaz v hodnotě 35 tisíc korun na nákup pracovních pomůcek, vybavení na zahradu, knih nebo například laboratorního vybavení pro přírodovědné účely,“ vyjmenovala náměstkyně hejtmana kraje Jarmila Uvírová.


Vítězství na envofilmu 2019

Ve čtvrtek 17. 10. 2019 proběhl v Českém Těšíně 4. ročník ENVOFILMU. Naši školu reprezentoval Jakub Vlček z 3. ročníku přírodovědného lycea. V kategorii „Nejlepší žákovský film žáků SŠ“ získal nejvyšší ocenění – 1. místo – se svým snímkem Život chlapíka hliníka.


Další stránka »