Aktuality

Den Země – Den mláďat


Kritéria přijímacího řízení 2018

Kritéria přijímacího řízení pro rok 2018 – zde. Více informací včetně přihlášek – zde.


Celostátní soutěž středních zemědělských škol oboru Agropodnikání

Na celostátní soutěži škol oboru Agropodnikání, která se pod záštitou ministra zemědělství uskutečnila 18. – 20. 4. 2018 v Benešově, získal žák naší školy Jan Jedlička výborné 3. místo v praktických dovednostech a 5. místo v celkovém pořadí. Celkem se náročné soutěže, sestávající z 9 oblastí praktických dovedností a teoretických znalostí, zúčastnili reprezentanti 25 škol z celé ČR. Blahopřejeme a děkujeme za výtečnou reprezentaci školy.


Brontosaurus – nabídka jarních a letních dobrovolnických zážitkových akcí

Více informací na:  www.brontosaurus.czwww.facebook.com/hnutibrontosaurus


Oslava Dne Země

Dne 22. 4. 2018 pořádalo město Opava akci Oslava Dne Země. Této akce se zúčastnila i naše škola. 3 žákyně z 2. A třídy pod vedením paní učitelky Ing. Pavelové, seznamovaly návštěvníky s dřevinami, které rostou ve školním parku.


Seznamy přijatých uchazečů na učební obory

Soubory ke stažení: Zemědělec-farmář – zde, Zahradník – zde.
Uchazeči o studium učebního oboru 41-52-H/01 Zahradník, kteří nebyli ke studiu přijati, budou telefonicky vyrozuměni o dalším postupu v přijímacím řízení.


Hodnocení maturitních zkoušek

Kritéria hodnocení maturitních zkoušek ke stažení – zde.


Den (S) vědcem

V rámci vzdělávacích programů pro pedagogy a nadané studenty měl možnost účastnit se 1 student naší školy Jan Veselský ze třídy 1. L a jeho pedagog Mgr. Zuzana Šimečková programu nazvaného „Den (S) vědcem“. Ten se konal dne 18. 4. 2018 na Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR v Praze. V tomto jediném dni jsme navštívili Odd. chemie iontů a klastrů, Odd. nízkodimenzionálních systémů, kde jsme se dověděli velké množství informací o molekulách silně zachytávajících elektrony a mimo jiné si vyzkoušeli i práci s elektronovým mikroskopem. Dále jsme absolvovali přednášku na téma nanotechnologií, workshop a  praktikum v laboratoři fotokatalýzy a ochrany památek na téma příprava a charakterizace nanočástic stříbra. Celý program byl na vysoké úrovni a jeho náplň byla velmi obohacující.


JARNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRAXE VE ŠKOLE

Na jaře jsme se na praxích nenudili. V rámci naplánovaných aktivit v průběhu roku připadla na jarní měsíce spousta vzdělávacích zajímavých aktivit, které byly v mnoha případech spolupořádány v rámci spolupráce s podniky. Tak příkladem:

  • Exkurze ve firmě Ostroj, a. s.
  • Školení řezaček firmy Claas – 1. Slezská strojní, a. s.
  • Školení a zapůjčení lisu Krone – BV Technika, a. s.
  • Účast na dnech techniky v 1. Slezské strojní, a. s. – předvedení strojů Claas, Väderstad, Hardi
  • Návštěva veletrhu TechAgro v Brně – předvedení strojů našimi spolupracujícími partnery (Lemken, Rauch, Claas, Opall Agri, Case …)
  • Exkurze ve firmě Wisconsin Engineering CZ, s. r. o. a předvedení výrobního programu malé zemědělské techniky
  • Exkurze ve firmě NAVOS FARM TECHNIC,  s. r. o. v Králicích na Hané – předvedení techniky Steyr a Case.

Plné zapojení do polních prací na Školním statku Opava a ZD Hraničář v Loděnicích, kde se žáci účastnili polních prací v reálných podmínkách. Žáci měli možnost provádět přihnojení a hnojení průmyslovými hnojivy, orbu, přípravu půdy, setí ječmene, sázení brambor a mnoho dalšího s moderní zemědělskou technikou školy.


Nabídka ubytování pro studenty

Domov mládeže ubytovací zařízení poskytuje ubytování a stravování žákům MSŠZe a VOŠ, Opava a všem žákům středních a vyšších odborných škol.
Informace v přiloženém souboru – zde,  více informací o DM najdete – zde.


Výtvarná soutěž

MSŠZe a VOŠ, Opava, p. o. vyhlašuje další kolo výtvarné soutěže pro děti  MŠ  a 1. stupně ZŠ Opavska. Propozice soutěže ke stažení – zde.


Výborné výsledky v okresním kole středoškolské odborné činnosti

Okresního kola SOČ se zúčastnilo celkem 11 našich žáků, kteří školu reprezentovali v 5 kategoriích. Celkem ve 4 kategoriích dokázali zvítězit. Jedná se o Zdravotnictví – Maria Kolková, Ochranu a tvorbu životního prostředí – Miroslav Řezníček, Tvorbu učebních pomůcek – Hana Rousková, Pedagogiku, psychologii a volnočasové aktivity – Eliška Havalová. Celkem 7 reprezentantů školy pak postoupilo do krajského kola SOČ, které se uskuteční v Ostravě dne 9. 5. 2018. Děkujeme za výbornou reprezentaci školy a postupujícím blahopřejeme.


Další stránka »